Šest osobností, které se významně zasloužily o propagaci a rozvoj města, doporučila rada k udělení Ceny města Olomouce za rok 2008.

­