Šest osobností, které se významně zasloužily o propagaci a rozvoj města, doporučila rada k udělení Ceny města Olomouce za rok 2008.

Ze 45 návrhů, které radnice obdržela, vybrala odborná komise kandidáty, které na svém dubnovém zasedání schválilo zastupitelstvo města. V oblasti přírodních věd byli oceněni chirurg Miloslav Duda a biolog Milan Hejtmánek. V oblasti výtvarného umění ocenění převzal akademický malíř Lubomír Schneider, v oblasti hudby dirigent Stanislav Macura a v oblasti sportu horolezkyně Dina Štěrbová. Za celoživotní přínos v oblasti společenských věd byl oceněn in memoriam Zdeněk Šprinc. Předávání Cen města Olomouce za rok 2008 proběhlo ve čtvrtek 18. června 2009 v 17 hodin ve slavnostním sále Klášterního Hradiska v Olomouci.

Cena města Olomouce

 

­