Přehled

Dina Štěrbová: Čo Oju - tyrkysová hora, Olympia Praha 1988, 1. vydání, 208+48 stran, 41 000 výtisků, 27-063-88

Dina Štěrbová, Otakar Štěrba: Putování po kanadských řekách 1991

Dina Šterbová: Die Männerwelt der hohen Berge, Auensee Verlag, 1996

Dina Štěrbová: Svět Himálaje, CD kniha, Oberro media, 1999

Dina Štěrbová: Touhy a úděl: první ženy na osmitisícovkách, vydali Dina a Otakar Štěrbovi, 2014, 1. vydání, 347 stran, ISBN 978-80-904963-1-6

Dina Štěrbová: Tęsknota i przeznaczenie, Stapis, 2016

Dina Štěrbová: Tyrkysová hora - První žena světa na Čo Oju, Nakladatelství Alpress 2019

Dina Štěrbová: Touhy a úděl - První ženy na osmitisícovkách, Nakladatelství JOTA 2020

Více »

­