Nejvýznamnější výstupy a expedice

Do výčtu nejsou zahrnuté početné výstupy ve Vysokých Tatrách, Alpách a dalších evropských pohořích.

Expedice do vysokých hor

1963
Kavkaz, Elbrus (5 633 m)

1969
Turecko, Ararat (5 050 m)

1970
Karakorum, Haramosh (7297 m), dosažen vrchol Haramosh II (Mani Peak, 6 750 m)

1976
Pamír, Pik Lenina (7 134 m), pokus o výstup střední částí srázu spadajícího na ledovec Ačik-Taš, dosažena výška 7 000 m

1977
Hindúkúš, Noshaq (7 495 m), SZ žebro z údolí Qazi-Deh, čs. ženský výškový rekord

1978
Pamír, Pik Korženěvské (7 105 m), výstup na vrchol s Martou Melzochovou

1980
Himaláj, Manaslu (8163 m), vedoucí 1. ženské čs. himalájské expedice, pokus o výstup klasickou cestou SV stěnou, dosažen vrchol Manaslu North (7 156 m)

1982
Aljaška, Mount McKinley (6 194 m), pokus o sólovýstup, dosaženo sedla Denali Pass

1984
Himaláj, Čo Oju (8 201 m), západní stěna, Meissnerova varianta 13. 5.1984 dosažen vrchol s Věrou Komárkovou a Šerpy Ang Ritou a Norbu, 1. ženský výstup, čs. ženský výškový rekord, 1.čs.výstup

1988
Karakorum, Gasherbrum II (8 035 m), Rakouskou cestou, J žebrem 25. 6.1988 dosažen vrchol s Lívií Klembarovou, 1. čs. výstup

1991
Himaláj, Mount Everest (8 848 m), pokus o výstup normální cestou přes Severní sedlo, dosažená výška 7 000 m

1992
Himálaj, Mount Everest (8 848 m), pokus o výstup normální cestou přes Jižní sedlo, dosažená výška 7 900 m

1994
Karakorum, Broad Peak (8 047 m), vedoucí expedice, pokus o výstup JZ žebrem, rakouskou cestou 9

1997
Himaláj, Nanga Parbat (8 125 m), pokus o výstup Rupalskou stěnou, Shellova cesta

2005
Počátky humanitární činnosti, s manželem věnovali 10 000 USD na vybudování dvou vodovodů pro obyvatele doliny Baltoro.

2006
Spolu s Viťou Dokoupilem, olomouckým horolezcem, vysláni do Karakorumu, doliny Basho pod ledovcem Čhogo-Lungma postavit a uvést do života 1. českou horskou nemocnici v Himaláji. Po velkých potížích nemocnice dopravena počátkem listopadu do správního centra Baltistánu –Skardu. Zde nemocnice zazimována.

2007
Nemocnice pomocí džípů a nosičů dopravena do vesnice Arandu, kde byla postavena a uvedena do života. Od této doby je nemocnice provozována občanským sdružením Czech Hospital o.s. Kromě toho byla realizovaná další pomoc, jako oprava zavlažovacích kanálů, fotovoltaika pro nemocnici, ultrazvuk pro gynekologické účely, oční mikrochirurgická jednotka, nákup dvou záchranných džípů, nové vodovody, oprava havarijní cesty do Arandu, rekonstrukce školy a další.

­